Wydawnictwo DRZEWO BABEL

Artykuły i wywiady
Wojciech Eichelberger

Charaktery styczeń 2002

Magdalena Malejczyk

 

Magia legendy

 

 

Swoje przemyślenia związane z "Alchemikiem" postanowił uporządkować i zebrać w jedną całość Wojciech Eichelberger. Dokonał analizy symboli zawartych w utworze Coelho. W ten sposób powstała książka - klucz, powiedziałabym nawet skrypt do podręcznika życia, jakim stał się "Alchemik". Eichelberger stworzył mapę, która pomaga poruszać się po stronach powieści Coelho i rozszyfrowywać znaczenie znajdujących się w niej metafor

 

Konstrukcja książki umownie zamknięta jest w ośmiu rozdziałach, które wyodrębnione zostały na podstawie najważniejszych problemów "Alchemika", takich jak: pokora, oddzielenie, znaki, tęsknota, odwaga, obecność, miłość i Bóg. Mam wrażenie, że niezależnie od przyjętego podziału, rozmówcy uparcie wracają do zasadniczego wątku z powieści Coelho, a więc spełnienia Własnej Legendy. Wszystkie tezy ilustrowane są przykładem głównego bohatera Paulo Coelho - andaluzyjskiego pasterza, Santiago, który przemierza pustynię - szukając skarbu i jednocześnie samego siebie - i próbuje podążać drogą Własnej Legendy.

 

Mnie jednak wydaje sie, że stosowane przez Eichelbergera porównania nie zawsze sa odnośnikiem do realiów naszego życia. Otaczający nas świat jest niezmiernie złozony i skomplikowany. Wielu z nas nie starcza cierpliwości, odwagi i determinacji potrzebnych do długotrwałego, wytrwałego i żmudnego dochodzenia do własnej prawdy - o tym także należy pamiętać. Trudno zrozumiec, że metafory znajdujące sie w prostej przypowieści Coelho możemy przełożyc na nasze codzienne życie. Na pierwszy rzut oka wydaje sie, że podróż odbyta przez Santiago po bezdrozach Andaluzji, nie ma odniesienia do nas. Ale poprzestając na takiej powierzchownej konstatacji odrzucilibyśmy całą filozofie "Alchemika".

 

Magia tej powieści polega na przecież na tym, że Paulo Coelho każe marzyć i podejmować ryzyko, by zwyciężyć. Ksiązka W. Eichelbergera może byc wskazówka dla poszukujących własnych rozwiazań.

 

Magdalena Malejczyk