Wydawnictwo DRZEWO BABEL

Autorzy

Michał Batory

Michał Batory

Jest absolwentem łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1987 r. mieszka w Paryżu. To jeden z najbardziej cenionych plakacistów na świecie. Tworzy oprawę graficzną dla prestiżowych teatrów, ośrodków i instytucji kulturalnych. Jest laureatem wielu międzynarodowych nagród, a jego prace były wystawiane w licznych galeriach na całym świecie.

Realizuje zamówienia związane z przedstawieniami teatralnymi, koncertami, festiwalami, operami, spektaklami tanecznymi, współpracuje z wydawnictwami. Znany jest z twórczości związanej z plakatem artystycznym, unika komercyjnych przedsięwzięć. Jest w pełni niezależnym i bezkompromisowym artystą.

W jego pracach trudno doszukać się dosłowności, pozostawia odbiorcy własną interpretację. W wywiadach często zaznacza, że cel, jaki sobie stawia przy tworzeniu plakatów, to właśnie brak jednej odpowiedzi, jednej możliwej interpretacji. Uważa, że dobry plakat powinien być zaszyfrowany, inaczej staje się nudny i banalny. Artysta chętnie podkreśla w wypowiedziach, że galerią dla jego prac są ulice, a publicznością – przechodnie.

Lubi w swoich projektach poddawać przedmioty metamorfozom, zmianom, nadając im nienaturalne formy. Innym razem ożywia przedmioty, a ciała uprzedmiotawia. Jego dzieła często balansują na pograniczu świata realnego i form wyimaginowanych. Wszystkie charakteryzuje jedna podstawowa cecha: zawsze na długo pozostają w pamięci.

Michał Batory jest jednym z nielicznych, którzy nie tylko poza granicami kraju, ale i w Polsce walczą o przywrócenie plakatowi jego świetności. Pracuje dla teatrów w Poznaniu, Bydgoszczy, Chorzowie – wszędzie tam, gdzie twórcy, organizatorzy i sponsorzy krajowych spektakli oraz innych wydarzeń kulturalnych nie wahają się zaufać afiszowi jako sztuce komunikacji. Jest twórcą nowego logo Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie, oprawy graficznej wydarzeń muzealnych, a także był kuratorem Galerii Plenerowej przy Alejach Ujazdowskich.

Od początku naszego istnienia zajmuje się identyfikacją wizualną wydawnictwa, a jego charakterystyczne projekty okładek stały się znakiem rozpoznawczym Drzewa Babel na polskim rynku księgarskim.

W roku 2011 trzymiesięczną wystawę prezentującą 75 prac Michała Batorego zorganizowało paryskie Muzeum Les Arts Décoratifs w Luwrze.

 

Album poświęcony jego twórczości