Wydawnictwo DRZEWO BABEL

Kontakt
List do autorów

Powrót do danych kontaktowych

Drodzy Autorzy,

Serdecznie zapraszamy Was do nadsyłania swoich propozycji wydawniczych na adres: listy@drzewobabel.pl. Z góry za nie dziękujemy i obiecujemy z uwagą się z nimi zapoznać .

 

Prosimy o wcześniejsze przeczytanie kilku zasad:

 

1. Propozycje wydawnicze prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: listy@drzewobabel.pl

lub pocztą na adres naszego Wydawnictwa:

Drzewo Babel

ul. Litewska 10/12

00-581 Warszawa

 

2. Do tekstu prosimy dołączyć krótkie streszczenie utworu i krótką notkę o autorze,

swoje imię i nazwisko albo pseudonim oraz adres email.

 

3. Nie odsyłamy niezamówionych materiałów, chyba że na specjalne życzenie Autora i na jego koszt.

 

4. Staramy się odpowiadać na wszystkie propozycje. Czas rozpatrywania to ok. 3-4 miesiące.

 

5. Nie wydajemy poezji ani książek dla dzieci.

 

6. Nie archiwizujemy nadesłanych utworów. Propozycje odrzucone zostają zniszczone.

 

7. Przypominamy, że wysyłanie tekstu do wydawnictwa zakłada gotowość do wysłuchania

krytycznych uwag.

 

Do usłyszenia,

Redakcja Wydawnictwa Drzewa Babel