Wydawnictwo DRZEWO BABEL

Książka

Aleksandra Kroh, Jan Potocki. Daleka podróż - fragmenty

 

Jan Potocki w ciągu swego życia będzie obywatelem trzech państw i poddanym sześciu władców, w tym dwóch królów Polski, jednego cesarza austriackiego i trojga carów rosyjskich. Ma dwa lata, kiedy umiera przedostatni król Polski, August III Sas.

 

Podczas bezkrólewia kraj pogrąża się w chaosie, jaki zwykle towarzyszy przygotowaniom do wyboru nowego monarchy. Zaczyna się kolejna dramatyczna próba sił między magnackimi klanami i znowu kraje ościenne nie żałują pieniędzy na kupowanie głosów na rzecz swego kandydata do tronu. Najbardziej zdeterminowana jest Rosja: wysyła do Warszawy piętnaście tysięcy żołnierzy, toteż elekcja kończy się zwycięstwem popieranej przez nią partii Czartoryskich i jej kandydata – Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 

Zapędy reformatorskie nowego króla budzą wrogość szlachty, która widzi w nich zagrożenie dla swoich swobód, oraz magnatów obawiających się wzmocnienia władzy królewskiej. Powstają konfederacje zbrojne zmierzające do złożenia Stanisława Augusta z tronu, Polska staje się beczką prochu.

 

Wszystkie te wielkie wydarzenia mają wpływ również na życie Jana Potockiego. W roku 1771 walki między konfederatami a wspieraną przez wojska carskie armią królewską zbliżają się niebezpiecznie do Pikowa, rezydencji jego ojca, który postanawia wobec tego uciekać z Ukrainy i zabrał rodzinę do Warszawy. Kończy się ukraińskie dzieciństwo Jana Potockiego. Ma dziesięć lat, kiedy przemierza kraj zdewastowany przez lata wojny. Wsie są obrócone w popiół, a ich mieszkańcy rozproszyli się. Połowa gruntów stoi ugorem, domy i zabudowania leżą w gruzach.

 

On cieszy się każdą chwilą tej podróży i zachowa ją we wdzięcznej pamięci przez całe życie.

 

***

 

W kwietniu 1784 roku wyrusza do Konstantynopola. Przeżyje więc wreszcie swoją wymarzoną orientalną przygodę, a smaku doda jej jeszcze rozkosz opisywania jej w serii długich listów do Anny Teresy. Od pierwszych słów spod przebrania syna pragnącego rozerwać matkę i uzyskać wybaczenie za tę nieaprobowaną przez nią ekstrawagancką wyprawę wyziera pisarz. Opowiada nie tyle o Turcji, ile o radościach, których mu ona dostarcza. Pomija wszystkie tematy poważne, bo wie, że jego korespondentki by one nie zajęły, a zanudzanie czytelników to gwałt na dobrym smaku, na co on sobie nigdy nie pozwoli. Pisze głównie o obyczajach tureckich, poczynając od sztuki i sposobu bawienia się, bo przez to, jego zdaniem, każdy lud określa się najlepiej, a także dlatego, że nic nie może bardziej zaciekawić Anny Teresy, która przez całe życie nigdy nie szukała niczego innego, jak tylko przyjemności, przyjemności i jeszcze raz przyjemności.

 

Przeprawa przez Morze Czarne, albo, jak on je woli nazywać za starożytnymi Grekami – Pontos Euxeinos, jest długa i niebezpieczna, choć Potocki może nieco ją ubarwia, sądząc, że najlepiej zabawi matkę, jeśli ją postraszy. Tak więc jego marynarze są nieudolni, nieodpowiedzialni, tchórzliwi, a na dodatek pijani. Burze następują jedna po drugiej, huragan zatapia statki mniej szczęśliwe od tego, na którym on płynie, prądy znoszą statek z kursu i grożą rzuceniem go na niegościnne brzegi, wreszcie zaczyna brakować wody, a do jedzenia nie ma nic poza sucharami. Sporo nieszczęść jak na dwutygodniową podróż.

 

Ale całe zmęczenie ustępuje na widok Konstantynopola, kiedy wreszcie objawia się oczom podróżnika. Jego piękno go podbija. Nie rozumie podróżnych, którzy interesują się jedynie szczątkami helleńskiej przeszłości miasta i nawet nie zauważają jego mieszkańców, widzą w Turkach jedynie pogromców Grecji, a kiedy zwiedzą kościół Świętej Zofii, sądzą, że poznali już wszystko, co jest tu godne widzenia. Konstantynopol wzbudza w Potockim ciekawość bez granic. Ubrany w turecki strój błądzi po jego ulicach, odwiedza dzielnice, których ludzie Zachodu unikają i wchodzi w niedostępne dla nich miejsca. Wszystkie drzwi otwierają się przed nim, bo umie nalegać, grać swoim wdziękiem, chwytać okazje, których nastręcza mu przypadek i przełamywać ostatnie opory za pomocą szczodrego bakszyszu. Zwiedza zatem pałace notabli, sanktuaria religijne, miejsca, gdzie wychowuje się i sprzedaje młode piękności przeznaczone do haremów, majhane, do których mimo zakazu Proroka przychodzi się pić alkohol, tiriak czarszy, gdzie palacze opium przechodzą „bez ustanku z zachwycenia zmysłów do snu i ze snu do zachwycenia, dni swe dobrowolnie skracają, żeby je w zupełnym siebie samych przepędzić zapomnieniu”. Chadza do kawiarni, gdzie się zbierają ci, co nie muszą pracować, i gdzie opowiada się najnowsze ploteczki i stare baśnie. Jest obecny na obrzędach religijnych derwiszów rifaja, które kończą się zbiorowym szałem, kiedy to derwisze tłuką głowami w mur, miotają się w konwulsjach, wkładają sobie w usta rozpalone żelazne obcęgi i trzymają tak, póki nie ostygną. Widzi, jak derwisze mewlewi, zdecydowanie weselsi, medytują przy wtórze łagodnej i melancholijnej muzyki, a potem wirują „z niezmierną szybkością” na palcach prawej stopy, aż unoszą się koliście ich spódnice: uczą się oni od swego przełożonego, że ten świat jest światem z dymu, i trzeba tu myśleć tylko o uciechach.

 

Znajduje w Turkach spokój i łagodność, miłość przyrody, sztukę odpoczynku i szczęścia. Krótko mówiąc – kocha Turcję, a ona bardzo wdzięcznie mu się odwzajemnia. Nie odmawia mu niczego: ani swych zakazanych rozkoszy, ani swych tajemnic, ani swej urody, ani swej mądrości. Inspiruje go jako pisarza, który przyswaja sobie ducha Wschodu i wprawia się w sztuce przypowieści, gatunku literackiego znanego od pradawnych czasów i odbijającego głęboką naturę tego ludu. Rozsiewa po swoich listach te krótkie historyjki, z których każda zawiera małą lekcję moralności praktycznej. Jadą więc do Warszawy bogaty mułła Omar, piękna młoda para Kassem i Fatme, stara rajfurka Emina, niewinny Abdul, perfidna Zejla i pielgrzym Fejruz, niosąc ze sobą strzępy orientalnej filozofii: „Dni, które człowiek przepędza szczęśliwie, Jak sen znikomy mijają skwapliwie; I noce, w których poi się rozkoszą, Chwilami tylko szczęście mu przynoszą. Ta tylko pewna chwila, co dziś bieży, Dzisiaj nam tylko cieszyć się należy”. Potocki sądzi, że dobrze oddał styl tureckiego opowiadacza, ale nie wie – lub udaje, że nie wie – czy taki styl może ująć zachodniego czytelnika, prosi więc Annę Teresę, by pokazała jego teksty sędziom mniej od niej wyrozumiałym. Na szczęście zachodni czytelnicy są zachwyceni. Liczne kopie listów krążą już po Polsce i poza Polską. Wśród sędziów, jakich wybrała mu matka, jest jeden, którego pochwały liczą się szczególnie. Król Stanisław August, subtelny znawca literatury, doskonały ekspert w dziedzinie rozkoszy, głównego tematu przypowieści, czyta listy, opatruje je uwagami na marginesach, podziwia je i nagradza autora medalem orderu Świętego Stanisława. Potocki z dumą przypina odznaczenie do swego tureckiego stroju i w liście do monarchy zapewnia, że na niczym mu bardziej nie zależy, niż na tym, by dowieść mu kiedyś swego oddania i wdzięczności.

 

Takie więc jest jego życie i takie będzie zawsze w tym otaczającym go życzliwym świecie: pasjonujące, zabawne, hojne, pełne wspaniałych przygód. Czemu w to nie wierzyć, kiedy ma się dwadzieścia trzy lata, urodę, bogactwo i talent, nosi nazwisko, na dźwięk którego pod stopami ściele się czerwony dywan i jest się nadzwyczaj uzdolnionym do szczęścia…