Wydawnictwo DRZEWO BABEL

Głosy czytelników

Polityka prywatności

 

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż:

 

1) administratorem danych osobowych jest Drzewo Babel, z siedzibą w Warszawie 00-581, ul. Litewska 10/11, zwane dalej Wydawnictwem,

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Wydawnictwa i nie będą udostepniane innym odbiorcom,

 

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 

4) podanie Wydawnictwu danych osobowych jest dobrowolne